HPV Türk Forum Yorumlar

From the blog

HPV Human Papilloma Virus!

HPV Human Papilloma Virus!

HPV Human Papilloma Virus!, HPVden iyileşenler, HPV nin kesin tedavisi, HPV den kurtulanlar, HPV virüsünden kurtuluş, HPV FORUM, HPV YORUMLAR, Genital siğiller

HPV Human Papilloma Virus! HPV NEDİR? BELİRTİLERİ VE TANISI NASILDIR ?

HPVHuman Papilloma Virus demektir. Daha çok cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vagina kanserine neden olabilmektedir. Erkeklerde de penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerine neden olabilmektedir. HPV yaygın görülür ve kolay bulaşır. 100’e yakın türü vardır.

HPV’nin serviks (rahim ağzı) kanserine neden olabilen türleri, daha çok yüksek riskli türleridir. Bu nedenle, HPV- DNA Genotiplendirme Testi yapılmalıdır. HPV-DNA genotiplendirme testi ile, kansere yol açabilen 20 civarında yüksek riskli ve düşük riskli tipler belirlenmektedir. HPV- DNA genotiplendirme testi, genellikle multipleks PCR yöntemiyle yapılmaktadır.

HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) TANISINDA BİR İLERİ AŞAMA

KANTİTATİF SAYISAL HPV GENOTİPLENDİRME TESTİ

Gelişim Tıp Laboratuvarları, Human Papilloma Virus (HPV) tanısını bir ileri aşamaya taşıyarak, kantitatif (sayısal) HPV genotiplendirme testini yapmaya başlamıştır. HPV’nin rahim ağzı (serviko-vaginal) kanseri riski yönünden, önem taşıyan 21 yüksek ve düşük riskli tipi hem tek tek belirlenmekte, hem de her riskin kantitatif (sayısal) olarak da miktarı belirtilmektedir.

HPV NEDEN ÖNEMLİDİR ?

HPV, daha çok cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir viral infeksiyondur. Kolay bulaşması, yaygın olarak görülmesine neden olmaktadır. Kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine neden olabilmektedir. Erkeklerde de penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerine neden olabilmektedir. Kolay bulaşması, toplumda yaygın olarak görülebilmesi ve kanser nedeni olabilmesi nedeniyle önem kazanmaktadır. HPV, toplumumuzu da yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bizim toplumumuzda da yaygındır. Laboratuvarımıza şüpheli cinsel ilişki nedeniyle örneği gönderilen kadınların %67’sinde, erkeklerin ise %43,8’inde en az bir HPV tipi pozitif bulunmuş durumdadır.

TÜM HPV TİPLERİ KLİNİK OLARAK ÖNEMLİ MİDİR?

Hayır. Tüm HPV tiplerinin, klinik olarak önemli olduğunu söyleyemeyiz. Gerçekte, 100’den fazla HPV tipi bulunmaktadır. Ancak, bunlardan yalnızca belirli tipler rahim ağzı kanserine neden olabilmektedir. En fazla kanser nedeni olan bu tiplere, High Risk (Yüksek Riskli) ve Low Risk (Düşük Riskli) tipler denilmektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİNE NEDEN OLAN TİPLER HANGİLERİDİR?

14 civarında yüksek riskli tipin, en fazla rahim ağzı kanseri nedeni olduğu konusunda genel uzlaşma olduğu söylenebilir. Çeşitli üreticiler de, ürettikleri testlerde bu 14 yüksek riskli tipi bulundurmaya çaba göstermektedirler. En fazla yüksek ve düşük risk taşıyan tip sayısı, dünyadaki bölgelere ve toplumlara göre 20 civarına kadar çıkmaktadır. Bunlar içinden çeşitli üreticiler, kendi bölgelerine ve toplumdaki orana göre, en önemli saydıkları 12-14 tipi tanıda tespit etmeyi hedeflemektedirler.

En fazla yüksek risk taşıyan bu tipler HPV Tip 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73,82 şeklindedir. Çeşitli ülkelerde ve toplumlarda, bu tiplere bazı ekler yapılmakla birlikte, en çok risk taşıyanların bu tipler olduğu söylenebilir. Özellikle de bu tipler içinde Tip-6, Tip-16, Tip-18, Tip-31, Tip-51, Tip- 52, Tip-53, Tip-56, Tip-58, Tip-66  tipleri en fazla görülen tipler olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, Gelişim Tıp Laboratuvarları’nın verilerine göre, en fazla görülen tipler sırasıyla HPV Tip-6, Tip- 16, Tip-53, Tip-66, Tip-51, Tip-56, Tip-52, Tip-31, Tip-58, Tip-18 şeklindedir…

HPV TARAMA TESTLERİ YETERLİ MİDİR ?

Hayır. Piyasada kullanılan HPV tarama kitlerinin tümünün yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, kullanılan kitlerin taradıkları tip sayısı değişmektedir. Bazıları, yalnızca Tip-16 ve Tip-18’i taramaktadır. Bazıları, Tip-6, 11, 16, 18’i taramaktadır. Bazıları 9 tipi veya da 14 tipi taramaktadır. Dolayısıyla, tarama testleri ancak taradıkları tipleri yakalayabilirler. Eğer taradıkları tip dışında bir pozitiflik var ise, o tipi yakalayamayacaklar ve tarama sonucu da, NEGATİF olarak raporlanacaktır. Yani ilgili pozitiflik kaçırılmış ve yalancı negatiflik oluşmuş olacaktır.

KABUL EDİLEBİLİR BİR HPV TESTİ HANGİ TİPLERİ TARAMALIDIR ?

En azından 14 civarında yüksek riski taramalıdır. Daha iyisi, 20-21 yüksek ve düşük riski taramalıdır. Bundan daha iyisi, tek tek genotipin de belirlenmesidir. Bundan da daha iyisi, her genotipin sayısal olarak miktarının belirlenmesidir.

HPV GENOTİPLENDİRMENİN ÖNEMİ NEREDEDİR ?

Böylelikle, hangi yüksek ya da düşük riskin var olduğu ortaya konulmaktadır. Bazı hastalarda, birden fazla ve bazen de çok sayıda HPV tipi birlikte bulunabilmektedir. Bunların hangilerinin pozitif olduğunun bilinmesi, kanser riski yönünden tiplerle ilişki kurmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, takip yönünden de önemlidir.

HPV Human Papilloma Virus!

HPV TİPLERİNİN KANTİTATİF/ SAYISAL ÖLÇÜMÜNÜN YARARI NEREDEDİR?

Hastaların bilinçli takibinin yapılmasını sağlayacaktır. Çünkü HPV tipleri sabit olarak devam etmemektedir. Pozitif olan tiplerin düzeyi değişmektedir. Ayrıca, bazı tipler kaybolurken, başka tipler de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hem genotiplendirme, hem de sayısal ölçüm yapılması, var olan tiplerdeki miktar değişiminin yapılmasını sağlayacağı gibi, yeni beliren ya da kaybolan tiplerin izlenmesi olanağını da ortaya koyacaktır.

Bu nedenle, Gelişim Tıp Laboratuvarları tarafından yapılan  HPV genotiplendirme testi hem 21 yüksek ve düşük riskli tipin var olup olmadığını belirlemekte, hem de her tipin miktar tayinini yapmaktadır. Böylelikle, HPV tanı ve takibinde bir ileri aşamayı başlatmış olmaktadır.

Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda, HPV genotiplendirme testi ile saptanan tipler şunlardır: Tip-6, Tip-11, Tip-16, Tip-18, Tip-26, Tip-31, Tip-33, Tip-35, Tip-39, Tip-44, Tip-45, Tip-51, Tip-52, Tip-53, Tip-56, Tip-58, Tip-59, Tip-66, Tip-68, Tip-73, Tip-82.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir